zamknij

Noclegi - noclegi nad morzem, noclegi w grach


Panel Partnera

NEW ostatnio dodane oferty

Cena od: Prosimy o telefon
Cena od:  60 zł
Willa Diana
Stronie ?l?skie
Cena od:  100 zł
Cena od:  30 zł
Cena od:  25 zł
Cena od:  25 zł
Cena od:  25 zł
Agroturystyka Nad B...
Bia?ka Tatrza?ska
Cena od:  25 zł
Cena od:  25 zł
Regulamin

1. W?a?cicielem serwisu og?oszeniowego www.sleeping.pl jest firma Findor sp z o.o.

2. Dodanie oferty i jej prezentacja jest bezp?atna przez okres 365 dni, odnowienie oferty po tym okresie jest p?atne.

3. Wpis w bazie zamieszczany jest na okres: 365 dni, po czym mo?e zosta? odnowiony przez w?a?ciciela obiektu noclegowego,

4. Materia?y zamieszczone w ofertach stanowi? w?asno?? i pochodz? od osb zamieszczaj?cych oferty, nie mog? by? w ?aden sposb wykorzystywane bez zgody ich w?a?cicieli,

5. U?ytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usuni?cia swojej oferty,

6. Zabrania si? zamieszczania w ofertach tre?ci pornograficznych, wulgarnych oraz wszelkich innych tre?ci niezgodnych z prawem oraz netykiet?,

7. Zabrania si? reklamowania innych serwisw oferuj?cych podobne us?ugi, zamieszczania zamiast opisw - linkw do innych stron, umieszczania linkw z numerem referencyjnym, umieszczania zdj?? z reklamami stron innych ni? strona oferenta. Oferty takie b?d? usuwane z serwisu,

8. Zesp? serwisu www.sleeping.pl dok?ada wszelkich stara? aby prezentowane informacje by?y wiarygodne i kompletne, jednak nie ponosimy odpowiedzialno?ci za tre?? zamieszczonych og?osze?,

9. Oferty ?ami?ce regulamin b?d? usuwane z serwisu www.sleeping.pl. Przypadki ?amania prawa na ?amach serwisu b?d? zg?aszane odpowiednim organom.

Polityka prywatno?ci.

Firma Findor sp. z o.o. jako w?a?ciciel strony internetowej www.sleeping.pl zobowi?zuje si? do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Zgodnie z t? ustaw? nasi klienci maj? prawo do wgl?du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ??dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Dane osobowe, ktre podawane s? podczas rejestracji przetwarzane s? tylko i wy??cznie w celu prezentacji oferty noclegowej.

Nasza firma nie wykorzystuje podanych danych do ?adnych innych celw, bez wiedzy i zgody u?ytkownika serwisu.

W ?adnym wypadku nie sprzedajemy ich ani te? nie udost?pniamy osobom trzecim.

HOT noclegi nad morzem

Cena od:  30 zł
Cena od:  7 zł
Ostry Rg
Drawsko Pomorskie
Cena od:  25 zł

HOT noclegi w grach

Noclegi - zdjecie oferty noclegowej
Cena od:  20 zł
DW Jolanta
Zwardo?
Noclegi - zdjecie oferty noclegowejPolecany nocleg!
Cena od:  25 zł
Noclegi - zdjecie oferty noclegowej
Cena od:  40 zł

HOT noclegi na mazurach

Cena od:  25 zł
Na Zaciszu
Kruklanki
Cena od:  15 zł

Biuro ob?ugi klienta

W sprawach zwi?zanych z dzia?aniem serwisu, reklam?, lub je?eli chc? Pa?stwo podzieli? si? swoimi uwagami odno?nie naszego serwisu noclegowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 602-389-783 lub o wys?anie wiadomo?ci na adres: reklama@sleeping.pl.

PROMOCJA! Dodaj za darmo swoj? ofert? noclegow? do naszej bazy